Politikalarımız

Politikalarımız

Gaz ve sıvı taşınmasında kullanılan polietilen boru ek parçası üretimi ile Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tüm süreçlerinde;
Ulusal ve uluslararası ürün standartlarına uygun, yüksek teknolojiye dayalı, araştırma-geliştirme ve bilgiye önem vererek üretim yapan, çevre duyarlılığı ve bilinci gelişmiş, sağlıklı bireyin aile, toplum, işyeri ve ülke için öneminin farkında olarak hareket etmek suretiyle çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve ilgili diğer taraflar için yasal mevzuata uyumlu, sağlıklı, güvenli ve tercih edilebilir bir kurum olmak NTG Plastik’in temel politikasıdır.
Bu politikayı gerçekleştirmek için taahhütlerimiz;

 • Teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri sürekli takip ederek uygun olanları işletmemize kazandırmak
 • Müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı ve memnuniyetini sağlamayı hedef edinmek
 • Ürünlerimizi ve Kalite Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmek
 • Atık oluşumunu kaynağında azaltarak çevre kirliliğini önlemek
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuata uymak
 • Atıklarımızı geri kazanmak, kazanımı mümkün olmayan atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak
 • Doğal kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar en aza indirmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uymak
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak
 • Politikamızı çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve diğer üçüncü taraf kişi ve kurumlara duyurmak
 • Yönetim sistemlerinin belirlenen hedeflerini periyodik olarak gözden geçirmek ve sürekli iyileştirme

NTG PLASTİK olarak temel hedefimiz “BİLGİ”yi korumaktır.

Risk yönetimini güvence altına almak, risk analizi için çerçeveyi kurmak ve riskleri yönetmek, bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek, yasal şartlara uygunluğu sağlamak, sözleşmelerden doğan yükümlülüklere uygunluğu sağlamak diğer asli görevlerimizdir.

Ayrıca Bilgi güvenliği sisteminin üç temel öğesi olan;

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması,

Bilgi Güvenliği Politikamızdır.

Yönetim olarak ‘’Bilgi Güvenliği Politikası’’nın uygulanmasının sağlanmasının ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan ederim.

 

Yönetim Kurulu Başkanı