In Salah Gas (ISG) Sahaları Geliştirme Projesi (Doğal Gaz) Cezayir

Blog Image

In Salah Gas (ISG) Sahaları Geliştirme Projesi (Doğal Gaz) Cezayir

“In Salah Gas (ISG) an association between Sonatrach, BP and Statoil”, firmalarının yükleniciliğinde inşa edilen ve 300km civarında gaz borusu uygulaması yapılan projenin toplam değeri 1.2 milyar $’dır . 2011-2014 yılları arasında inşa edilmiştir.